Parohia mixtă româno-elenă Brăila Arhiepiscopia Dunării de Jos Biserica Greacă Brăila

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Parohia Mixtă Româno-Elenă „Buna Vestire” Brăila vă invită să participați la selecția de oferte pentru atribuirea contractului de

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENTUL PROIECTULUI
pentru proiectul „Consolidare, restaurare, conservarea și punerea în valoare a Bisericii „Buna Vestire” Brăila”


BG-130-1-24.11.2017-Inv-site_SE.PDF

Preot Paroh Filip Nicolescu-Veselu

Cu deosebită plăcere aducem la cunoștința publicului interesat semnarea contractului de finanțare nr. 730/17.11.2017 pentru proiectul „Consolidare, restaurare, conservarea și punerea în valoare a Bisericii „Buna Vestire” Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

În valoare totală de 21.960.010,10 lei, din care 21.438.709,42 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă și 521.300,68 lei reprezintă contribuția proprie a Parohiei Mixte Româno-Elene „Buna Vestire” Brăila, proiectul are ca obiectiv general conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural reprezentat de Biserica „Buna Vestire” (Greacă) Brăila – monument istoric clasa A de importanță națională.

Aducem la cunoștința publicului interesat intenția de a implementa proiectul „Consolidare, restaurare, conservarea și punerea în valoare a Bisericii „Buna Vestire” Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.


Anexa 6_site 25.07.2016.pdf

Preot Paroh Filip Nicolescu-Veselu
Brăila, 25.07.2016