Parohia mixtă româno-elenă Brăila Arhiepiscopia Dunării de Jos Biserica Greacă Brăila

Aducem la cunoștința publicului interesat intenția de a implementa proiectul „Consolidare, restaurare, conservarea și punerea în valoare a Bisericii „Buna Vestire” Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.


Anexa 6_site 25.07.2016.pdf

Preot Paroh Filip Nicolescu-Veselu
Brăila, 25.07.2016