Parohia mixtă româno-elenă Brăila Arhiepiscopia Dunării de Jos Biserica Greacă Brăila

Cu deosebită plăcere aducem la cunoștința publicului interesat semnarea contractului de finanțare nr. 730/17.11.2017 pentru proiectul „Consolidare, restaurare, conservarea și punerea în valoare a Bisericii „Buna Vestire” Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

În valoare totală de 21.960.010,10 lei, din care 21.438.709,42 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă și 521.300,68 lei reprezintă contribuția proprie a Parohiei Mixte Româno-Elene „Buna Vestire” Brăila, proiectul are ca obiectiv general conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural reprezentat de Biserica „Buna Vestire” (Greacă) Brăila – monument istoric clasa A de importanță națională.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Execuția unor ample lucrări de consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare din punct de vedere tehnic a bisericii „Buna Vestire” Brăila, a căror finalizare este prevăzut a se realiza în termen de 41 de luni de la semnarea contractului de finanțare;
  2. Punerea în valoare a monumentului istoric clasa A restaurat prin activități care vizează deschiderea către publicul larg: realizarea de materiale de informare și publicitate, digitizare și introducerea în circuitul turistic local, regional și național în termen de 41 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  1. Un obiectiv de patrimoniu restaurat / protejat / conservat la finalul implementării proiectului;
  2. Creșterea numărului de vizitatori de la 15.000 înainte de intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin la 16.500 în termen de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Preot Paroh Filip Nicolescu-Veselu
Brăila, 18.11.2017